Conduterra is een betrouwbare partner voor ondergrondse leidingbouw.

De bedrijfscultuur van Conduterra is gericht op tevreden medewerkers en tevreden klanten door het nastreven van kwaliteit en veiligheid. Het is ons streven, zowel voor het eigen personeel als voor onze klanten en voor derden, alle te voorziene gevaren te elimineren welke zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte of materiële- en milieuschade.

Al onze inspanningen zijn erop gericht om ongevallen en incidenten te voorkomen of om de gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op een voorkomingsbeleid: wij willen voorkomen dat risico’s zich kunnen voordoen en nemen daarvoor preventieve maatregelen. Daarnaast wordt er bij ons uitgegaan van een adequaat reactiebeleid door het nemen van snelle en juiste correctieve maatregelen.

Ons streefdoel is om door het gericht toepassen van verbetermanagement de kwaliteit van ons werk en de veiligheid van onze medewerkers, klanten en derden te verhogen. Het is onze overtuiging dat ongevallen kunnen worden beperkt door een goed beleid, gecombineerd met een actieve betrokkenheid van alle medewerkers. Beheersen van ongevallen en voorkomen van schade aan het leefmilieu is een directe verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding en de werknemers samen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen op elk niveau zich persoonlijk betrokken voelt bij de veiligheid, de gezondheid en het milieu binnen ons bedrijf en dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden op zich neemt als een vanzelfsprekendheid.